This is a Purot.net wiki
  • View:

Sarin arvio Twitteristä

Sari Juntunen

1. Muodostakaa parit ja kirjoittakaa nimenne tähän. 

Twitter

2. Valitkaa yksi mikä tahansa some-palvelu. Kirjatkaa sen nimi tähän ja lisätkää siihen linkki.

Twitter

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun?

En ole käyttänyt tätä palvelua aikaisemmin ja valitsin sen tutustumisen kohteeksi lähinnä palvelun näkyvyyden vuoksi eli hyvin monissa tv-ohjelmissa ym. käytetään Twitteriä.

Palvelun pedagoginen käytettävyys

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.

 

Projektitoiminnassa hankkeelle saisi ainakin näkyvyyttä palvelun kautta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Soveltuu myös materiaalin hakuun, tapahtumien seurantaan ja tiedottamiseen.

 

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

1. Palvelun käyttöönotto oli suhteellisen haastavaa 5 kohteen valinnan vuoksi.

2. Materiaalia paljon: miten löytää neula heinäsuovasta?

3. Ajankohtaisin ja tuorein tieto löytyy varmasti täältä, kun oppii hakemaan haluamansa.

 

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.