This is a Purot.net wiki
  • View:

Pinterest

Tekijät

Marjo Kumpulainen

Arvioitava some-palvelu

2. Valitkaa yksi mikä tahansa some-palvelu. Kirjatkaa sen nimi tähän ja lisätkää siihen linkki.

Pinterest, http://pinterest.com/

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun?

Halusin kokeilla, toimiiko se hyvänä välineenä tiedon yhteenkeräämisessä, esim. verkossa oleva oppimateriaali, tutkimusartikkeleita tms. 

 

 

Palvelun pedagoginen käytettävyys

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.

Soveltuu tiedon keräämiseen. 

Kirjautuminen on kömpelöä (pakottaa käyttäjän luomaan itselleen jonkinlaista "profiilia", ennen kuin voi tehdä oman kuvalinkistön). En suosittelisi käyttämään, ellei kyseessä ole pitempiaikainen tarve. Jonkinlaisena rajoitteena voi pitää myös kuvapakkoa - seinälle voi "pinnata" vain linkkejä, joissa on jokin kuva.

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

1. Visuaalinen.

2. Toimii tiedonkeruussa rajoitetusti ja ehkä soveltuu paremmin sellaisiin juttuihin, joissa juurikin kuvat ovat keskeisessä roolissa.

3. Ei ehkä omalla alalla kovin keskeinen väline. 

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.