This is a Purot.net wiki
  • View:

Yammer - hmmm?

Tekijä

Pia Puustjärvi

Arvioitava some-palvelu

2. Valitkaa yksi mikä tahansa some-palvelu. Kirjatkaa sen nimi tähän ja lisätkää siihen linkki.

Yammer

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun?

Halusin testata kuinka se sopisi Näyttöprosessin ohjaamiseen ja voisiko siihen ehkä liittää myös verkkoarviointikoulutuksen, joka on tällä hetkellä Moodlessa, mutta voisi olla ehkä helpommin käytettävä tätä kautta?

Palvelun pedagoginen käytettävyys

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Mahdollistaa keskustelun ja tiedottamisen

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.

  • Ulkopuoliset ryhmät voi muodostaa ilman tunnuksien tekemistä kuten Moodlessa joutuu tekemään.
  • Voin ohjata ja opastaa opiskelijoita tämän kautta, lisätä linkkejä videoihin ja tiedostoihin
  • voin muistuttaa opiskelijoita sovituista kolmikantapäivistä ja mitä päivän aikana tapahtuu
  • opiskelijat pääsevät keskustelemaan keskenään kokemuksistaan, peloistaan ja kysymyksistään ja vertaistuen lisäksi myös minä pystyn antamaan henkilökohtaisia vinkkejä, jotka voivat auttaa myös muita samassa tilanteessa olevia

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

  • Käyttöönotto ei ollut maailman helpoin ja ajattelisin sen estävän sen käyttöä
  • Pystyn tällä hetkellä Moodlessa tekemään aika lailla kaikki tarvittavat jutut ja en vielä ole aivan varma, mitä lisäetua saisin tämän käyttämisestä.
  • Voi valita kenelle viestit lähtevät, joko tutkinnosuorittaja ja hänen arvioijansa taikka koko opiskelijaryhmälle tahi tietyille arvioijille

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.