This is a Purot.net wiki
  • View:

Esimerkki: some-palvelun arviointi

Tekijät

1. Muodostakaa parit ja kirjoittakaa nimenne tähän. 

Arvioitava some-palvelu

2. Valitkaa yksi mikä tahansa some-palvelu. Kirjatkaa sen nimi tähän ja lisätkää siihen linkki.

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun?

Palvelun pedagoginen käytettävyys

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.